Finansiärer

Forskningsfinansiärer
Länsstyrelsen på Gotland, Gotlands kommun, EU:s mål 5b samt EU:s mål 2 öarna. Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond, Carl Tryggers Stiftelse, Skogs- och Jordbrukets Forskningsråd, Hildur Nordins minnesfond för vetenskaplig forskning, Konsul Faxes Fond, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling och Sparbankernas Alfastiftelse.

Finansiärer av annan tryffelutveckling
Nutek, Växtkraft Mål 3, Sparbankernas Alfastiftelse, Europeiska utvecklings och garantifonden för jordbruket (LBU), Leader Gotland samt enskilda personer och företagares investering i tid och pengar.