Tryffelodling

Redan 1977 hittades det första fyndet av gotländsk bourgognetryffel i Fardhem på södra Gotland. En inventering av tryffelsvamp 1998 blev stor succé och gav under ett par år åtskilliga kilo bourgognetryffel. Tryffel trivs i den gotländska markerna. Sedan 2000 har mer än 4.000 tryffelplantor planterats. Det är främst ek och hasselplantor som planteras. Den första odlade tryffeln skördades i november 2005. Det var då fransk bourgognetryffel på fransk ek. Den första odlade tryffeln av gotländsk tryffel på danska ekar skördades hösten 2011. Dom ekarna var planterade 2000.

Gotlands tryffelförening består av ett antal odlare och andra intresserade från hela ön. Växtplatserna är omgärdade av sekretess eftersom tryffeln är en värdefull råvara. Ingen vet ännu om alla odlingarna kommer att bära frukt men förhoppningarna är stora och förutsättningarna bra.

Ett kompendium om tryffelodling finns att köpa hos Tryffikultur. Frågor och beställning görs till Christina Wedén på Tryffikultur.

För närvarande är det främst den vilda tryffeln som plockas. Ett fåtal odlingar har börjat ge tryffel.