Projekt

Utveckling av tryffelnäringen på Gotland

Projektet stöddes av Leader Gotland och pågick tom 2012-08-31.  Projektet var uppdelat i olika delprojekt. Styrgrupp var styrelsen i Gotlands tryffelförening. Projektledare var Susanne Welin-Berger som du kan nå på tel 0707-26 28 88 eller mail susanne.welin-berger(at)livstek.se

De olika delprojekten omfattar utveckling av tryffelupplevelser, tryffelprodukter, odling, markvård och kvalitetssäkring, internationella tryffelkontakter, tryffelevenemang samt mediakontakter.

Projektet är avslutat men om du är nyfiken på utfallet kan du kontakta Susanne Welin-Berger på 0707-26 28 88 eller mail