Forskning

Forskningshistorik i korthet

1978 rapporterar Stellan Sunhede från Göteborgs universitet det första fyndet av svart tryffel i Sverige. Arten klassas som akut utrotningshotad.Några år senare fick Elsa Bohus Jensen frågan om vad en svart klump var och identifierade det som Gotländsk Bourgogne tryffel.

1996 summerar Eric Danell allt som dittills skrivits om svenska tryfflar. Svart tryffel är känd från tre platser på Gotland. Eric Danell formulerar hypotesen att svart tryffel är förbisedd på Gotland och startar ett projekt med Christina Wedén som examensarbetare. Elsa Bohus Jensen hjälper Christina att kontrollera de tre platser man hittat tryffel på.

1997 avslutas Christinas Wedéns projektarbete som visar att svart tryffel är förbisedd på Gotland, och att det finns förutsättningar för odling, eftersom stora och spormogna exemplar visar på anpassning till rådande klimat och jordmån. Tryffeln är fortfarande okänd av allmänheten på Gotland.

1998 arbetar Eric Danell, Gunhild Beckman och Bertil Widbom med att hitta finansiering åt ett stort tryffelforskningsprojekt sedan forskningsråden sagt nej.

1999 börjar Christina Wedén som doktorand i forskningsprojektet med Eric Danell (SLU) som projektledare, och Bertil Widbom (HGO) och Gérard Chevalier (INRA Clérmont-Ferrand) som biträdande handledare. Tio provplanteringar, med totalt 250 franska bourgognetryffelplantor, etableras på Gotland av Christina Wedén med hjälp av Ingvar Jakobsson. Christina Wedén organiserar den första inventeringen med hundar (Olympe och Everest från Frankrike), och hundarnas förare Michel Jalade säger i TV:s rapport att den gotländska kvalitén är lika bra som den franska. Man hittar tryffel på 30 olika platser på Gotland.

2000 Bolaget Cantharellus AB säljer 3000 plantor med gotländsk bourgognetryffel, inokulerade i Frankrike. Christina Wedén skriver en odlingshandledning på svenska. Bourgognetryffel lanseras som alternativt svenskt namn till sommartryffel, för att undvika missförstånd om kvalitet. Ca 25 kommersiella odlingar skapas på Gotland. Gotlands tryffelodlarförening initieras.

2001 Fynd av bagnolitryffel publiceras för första gången av Christina Wedén, Eric Danell och Lina Ericsson. Lina Ericsson visar i sitt examensarbe med Eric Danell som handledare hur inokulering av tryffel går till.

Eric Danell och Christina Wedén arrangerar ett blindtest i Frankrike, med hjälp av Måltidsakademiens vänner, tryffelmuseet i Perigeux och Carl Jan Granqvist. Resultatet visar att svensk och fransk tryffel klassas lika högt.

2002 Ingvar Jakobsson bjuder Kungen på tryffel. Odlarföreningen blir öppen för alla som odlar tryffel, handlar med tryffel eller bara är intresserade av tryffel.

2003 Tryffel exporteras till Frankrike av Ragnar Olofsson. Christina Wedéns inventeringar resulterar i att bourgognetryffeln är känd från 36 platser på Gotland. Lars E. Kers rapporterar bourgognetryffel från Öland. Eric Danell och Christina Wedén lämnar SLU och driver nu tryffelprojektet i samarbete mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland (HGO).

2004 Christina Wedén publicerar sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet. Den behandlar bl.a. odlingsmetoder, avgör vilken art som finns på Gotland, visar att den gotländska populationen är genetiskt distinkt gentemot kontinentala tryfflar, och att detta troligen är en anpassning till klimatet.