Tryffelmarker

Tryffel hittas i allmänhet, men inte alltid, i skogar där ek, hassel, lind och avonbok växer. Den lever i symbios med ek eller andra ädellövträd, och för att klara detta måste den omgivande marken ha ett pH-värde på ca 7,5. Den höga kalkhalten i marken gör därför Gotland till en god växtplats för tryffel. Dessutom gynnas den av att marken har hög mullhalt och lågt näringsvärde.

Det är fascinerande när man söker tryffel att ett markområde kan se likadant ut men ändå är det bara vissa områden som det växer tryffel på. Tryffelhunden är en ovärderlig hjälp för att hitta tryffel. Det är väldigt viktigt att man tränar tryffelhunden så att den bara markerar mogen tryffel eftersom tryffeln inte mognar när man har plockat upp den.